Úvod

Milí návštěvníci,

zavítali jste na stránky farnosti při kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Kostel svatých Petra a Pavla je takovým majákem na kraji velmi frekventované křižovatky města Prostějova. Na těchto stránkách vám nabízíme virtuální pohled do prostor kostela. Zároveň se však můžete dočíst o aktivitách farnosti a přijmout pozvání na bohoslužby a různé akce.

Aktuality

 • MARIANKY, BOŽÍ HOLKY V PROSTĚJOVĚ
  Proč marianky? Kdo je Marianka, Boží holka?Tyhle otázky nás mohou napadnout, pokud nás zaujme nadpis článku a pakliže se do něj začteme, dozvíme se, že na základě rozhovorů a analýzy potřeb mladých rodin s dětmi v našich farnostech, vyplývá mimo jiné zájem o nějakou aktivitu pro děvčata mladšího školního věku, která momentálně bohužel v nabídce
 • Nový nedělník
  Vyšel nový Nedělník. Přečíst si jej můžete zde.
 • Pozvánka na adoraci „Hodina pro Hospodina“ – 21.11.
  Srdečně Vás zveme na adoraci „Hodina pro Hospodina“, která se bude konat v neděli na Slavnost Ježíše Krista Krále 21.listopadu, v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu. Chtěli bychom pozvat všechny ke ztišení a společné modlitbě během adorace na konci církevního roku. Více na facebooku Dejme toMu.
 • Scholička
  V novém školním roce pokračuje zpívání dětí ve scholičce jednou měsíčně na nedělní mši svaté. Zveme všechny děti od 4 let (i z ostatních farností), které rády zpívají. Zkoušky na mši jsou jednou či dvakrát za měsíc většinou v sobotu (případně v neděli) odpoledne. Kromě nácviku písniček zbyde často i chvíle na nějakou hru či jinou aktivitu.
 • Synoda 2021-2023: účast farníků
  V říjnu byla zahájena celocírkevní synoda o synodalitě. V blízké době by měli farníci ve spolupráci s farním koordinátorem utvořit skupinky o maximálně 10 členech, které si vyberou jedno z 10 témat, nad kterým se během 2-3 setkání zamyslí. Výsledky diskusí budou shromážděny koordinátorovi a ten je předá arcibiskupství. Více informací je možno získat u