Chrámový sbor

O chrámovém sboru

Chrámový sbor má již 80 let dlouhou historii. Na kostelním kůru visí tablo pěveckého sboru z roku 1944, jehož ústředními postavami jsou tehdejší vedoucí a zakladatel sboru Leopold Laník st., jeho zástupce Karel Hejdušek st. a vynikající varhaník Dr. Bohuslav Suchý, který pravidelně dojížděl až z Prahy. V dobách vzniku měl sbor kolem 50 členů a jeho smyslem bylo nejen doprovázet liturgii při mši svaté, ale byl nositelem kultury, seznamoval přítomné s hudbou celé řady významných skladatelů, a to v době, kdy nebylo běžné navštěvovat koncerty profesionálních muzikantů či poslouchat hudbu z nejrůznějších nosičů a médií.

V roce 1946 tragicky zahynul Leopold Laník, a proto vedení sboru převzal Karel Hejdušek. V této době se v kostele instalovala nová barevná okna. Právě Leopoldu Laníkovi je věnována vitráž okna na kostelním kůru. Je na ní patronka církevního zpěvu sv. Cecílie s nápisem: „K uctění památky svého prvního dirigenta Leopolda Laníka věnuje chrámový pěvecký sbor.“

Podmínky pro sbor a jeho vedení se zvláště po roce 1948 stále zhošovaly. Karel Hejdušek byl pro odmítnutí vstupu do KSč dokonce potrestán půlroční prací v uhelných dolech v Ostravě. I přes mnohé překážky vedl sbor dál až do své smrti. O velkých svátcích stále jezdil vypomáhat Dr. Suchý a denně hrávala na varhany paní Pořízková.

Současnou vedoucí chrámového sboru je Marie Hejdušková, která je zároveň hlavní varhanicí kostela sv. Petra a Pavla. Převzala vedení sboru po svém otci a snaží se tradici chrámového sboru udržovat i přes veškerou nepřízeň doby a poměrně malý počet členů. Stejně tak do sboru chodí její sestra a bratr. Aktivními členy jsou také dva synové a vnučka zakladatele sboru Leopolda Laníka.

Sbor doprovází mše svaté každou druhou neděli (střídá se se scholou) a každou neděli během letních prázdnin. Zároveň zpívá při různých církevních svátcích a slavnostech.

Repertoárem sboru jsou především skladby za doprovodu varhan a i celé mše od různých autorů. Při významnějších svátcích pomáhá s varhanním doprovodem Ludmila Dittmanová (varhanice z kostela Povýšení svatého Kříže) nebo Ondřej Mucha (varhaník kostela Milosrdných bratří). Bohoslužby v našem kostele příležitostně doprovází hrou na varhany také Jakub FaltýnekDavid Indra.

Sbor přijímá stále nové členy. Pokud se tedy chcete do zpěvu chrámové hudby zapojit, budete vítáni.

Zkoušky má sbor každou středu po večerní mši svaté (s výjimkou prázdnin) na faře či kůru.

Členové

Marie Hejdušková vedoucí chrámového sboru, varhany, alt
Marta Faltýnková rejstříky, soprán
Stanislava Řehánková soprán
Neli Šmídová soprán
Jana Komárková soprán
Denisa Michalcová soprán
Jitka Hubáčková soprán
Marie Mlčochová alt
Anna Hejdušková alt
Alena Adamová alt
Kristýna Vařeková alt
Pavla Šamánková alt
Eva Indrová alt
Hanuš Šamánek tenor
Zdeněk Jarka tenor
Leopold Laník bas
Václav Adam bas
Marin Šmíd bas
Tomáš Indra bas