SIRIRI

Naše farní společenství se snaží být otevřené. Proto bychom rádi mezi sebe přijali všechny lidi dobré vůle, kteří se zamýšlejí nad smyslem života, chtějí být prospěšní druhým a cítí v tom uspokojení a naplnění života, hledají odpovědi na otázky každodenních problémů.

Snažíme se ale taky pomáhat za hranicemi naší země. Celou řadu let naše společenství podporovalo v rámci projektu Adopce na dálku indického chlapce. Ten však již ukončil svoje studia a postavil se na vlastní nohy. Proto jsme zvažovali, kam bude směřovat naše pomoc nyní. Rozhodli jsme se pro podporu projektu SIRIRI.

SIRIRI logoSIRIRI je česká rozvojová obecně prospěšná společnost, která vznikla v roce 2006, spolupracující s misií bosých karmelitánu ve Středoafrické republice. Spoluorganizuje projekty zaměřené na školství, zdravotnictví a zemědělství. Cílem činnosti je pomoc obyvatelům této země „postavit se na vlastní nohy“.

PROJEKTY:

 • Škola v Bozoum – obnovení provozu školySIRIRI - Stavíme školu v Africe
 • Denní stacionář pro sirotky – zajišťuje vzdělávání dětí, dohlíží na jejich zdravotní stav
 • Stromy pro Afriku – sbírka určená na zajištění výsadby stromů v SAR
 • Zdravotní centrum – podpora zdravotního centra s 2 italskými dobrovolníky
 • Tričkem pro Afriku – prostředky z prodeje triček s africkými motivy na rozvojovou pomoc SAR
 • Podpora středoafrických mediků Cedrika a Richarda

Naše farnost se rozhodla podpořit především Denní stacionář pro sirotky.

DENNÍ STACIONÁŘ PRO SIROTKY

Mnoho dětí ve středoafrickém městečku Bozoum přichází o rodiče kvůli nedostatečné lékařské péči, v důsledku ozbrojených konfliktů nebo kvůli AIDS, jímž trpí přibližně 14 % místních obyvatel. Velké africké rodiny se sirotků naštěstí většinou ujímají, ale bohužel kvůli rostoucí chudobě nemají dost prostředků, aby jim poskytly veškerou péči (často ani jídlo, základní vzdělání…). Projekt Stacionář poskytuje pomoc těmto dětem, aniž by je vytrhl z jejich „náhradních“ rodin. Ve Stacionáři se o osiřelé děti stará tým vychovatelů a doplňuje tak péči, na kterou rodiny samy nestačí.

Stacionář od ledna 2008 poskytuje dětem denní péči (děti zde nejsou přes noc). Jeho cílem je:

 • zajistit a sledovat jejich školní docházku
 • převzít je každý den na konci vyučování
 • připravit jim teplé jídlo
 • pomoci jim se studiem
 • umožnit jim sportovat
 • zajistit jim praktickou výchovu (zemědělské práce, šití, truhlařina)
 • pečovat o jejich zdravotní stav

Stavbu, která byla dokončena koncem roku 2007, řídili karmelitánští misionáři, kteří v Bozoumu již mnoho let pracují, provoz zajišťují ve spolupráci s místními lidmi. Přesněji řečeno: zaměstnanci stacionáře jsou Středoafričané, to jim poskytne jinak vzácnou práci a pravidelný příjem. Je to dobrý příklad našeho úsilí pomoci Středoafričanům „postavit se na vlastní nohy“.

Náklady na jeden rok provozu stacionáře je 10,000.00 EUR. Kapacita stacionáře 200 dětí.

JAK PŘISPĚT?

Možnosti jak přispět jsou vypsány na webu SIRIRI zde.

SIRIRI NA NOCI KOSTELŮ 2011

V rámci projektu Noci kostelů v květnu 2011 pozvala naše farnost jedny z iniciátorů celého projektu, manžele Böhmovy. Ti nám celou organizaci představili, promítali prezentaci o výstavbě nové školní budovy v Bozoum, která se 24.9.2011 otevřela. Jejich odvaha a odhodlání udělat něco pro druhé nám může být příkladem. O projektu SIRIRI je možné dozvědět se více na jejich stránkách.

Náš příspěvek za rok 2019

V roce 2019 bylo vybráno v kostelní pokladničce „černouškovi“ celkem 7.983, – Kč a peníze byly odeslány na účet organizace.

Náš příspěvek za rok 2020

V roce 2020 bylo vybráno v kostelní pokladničce celkem 5.729, – Kč a peníze byly odeslány na účet organizace.

Náš příspěvek za rok 2021

V roce 2021 bylo vybráno v kostelní pokladničce celkem 9.948, – Kč a peníze byly odeslány na účet organizace.

Díky všem dárcům za peněžní dary i modlitby a duchovní podporu misie ve Střední Africe.