Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

MEŠNÍ INTENCE od 10. 10. 2021 do 17. 10. 2021
NEDĚLE 10. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na jistý úmysl
NEDĚLE 10. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou Marii Kratochvílovou, za zemřelého P. Stanislava Vogla, za zemřelého P. Josefa Váňu
PONDĚLÍ 11. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Ing. Pavla Černého při příležitosti 20. výročí odchodu na věčnost
STŘEDA 13. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Boží požehnání pro Jardu Líznera a za duše v očistci
ČTVRTEK 14. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za zemřelou Bedřišku
PÁTEK 15. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Jiřího
SOBOTA 16. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
 
SOBOTA 16. 10. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
 
NEDĚLE 17. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelé z obou stran a živou rodinu Donovalovu
NEDĚLE 17. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Prosba o Boží milost pro zemřelou Ludmilu Petruškovou