Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

 
Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

 
MEŠNÍ INTENCE od 4. 10. 2020 do 11. 10. 2020
NEDĚLE 4. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za dary Ducha sv., dar zdraví a ochranu Panny Marie pro děti a vnuky
NEDĚLE 4. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého P. Františka Bršlicu, za jeho sourozence a rodiče a za duše v očistci
PONDĚLÍ 5. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Jaroslava Krska, jeho rodiče a sestru a za duše v očistci
STŘEDA 7. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování za vše dobré
ČTVRTEK 8. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Prosba o Boží milosrdenství a dar zdraví
PÁTEK 9. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za uzdravení rodových kořenů Berezových
SOBOTA 10. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Na vlastní úmysl
SOBOTA 10. 10. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za zemřelé Vlastu a Františka Dittmannovy, jejich rodiče a sourozence
NEDĚLE 11. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na vlastní úmysl
NEDĚLE 11. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Irenu Šindýlkovou