Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

MEŠNÍ INTENCE od 25. 2. 2024 do 3. 3. 2024
NEDĚLE 25. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelou maminku
NEDĚLE 25. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na úmysl dárce
PONDĚLÍ 26. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou rodinu Adamovu a Laníkovu
STŘEDA 28. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého manžela a na dobrý úmysl
ČTVRTEK 29. 2. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
za sestru, aby přijala dar spásy a za milost obrácení
PÁTEK 1. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou maminku
SOBOTA 2. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Boží milosrdenství pro kamarádku Evičku a za duše v očistci
SOBOTA 2. 3. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za zemřelého Bohumila Hornu
NEDĚLE 3. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za Boží požehnání, dary Ducha svatého, ochranu Panny Marie pro Ondru a celou rodinu
NEDĚLE 3. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za farníky