Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

MEŠNÍ INTENCE od 2. 10. 2022 do 9. 10. 2022
NEDĚLE 2. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za farníky
NEDĚLE 2. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé rodiče Vojtěcha a Ludmilu a duše v očistci
PONDĚLÍ 3. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za P. Františka Bršlicu, jeho rodiče a sourozence
STŘEDA 5. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za rodinu Ahrenstedt
ČTVRTEK 6. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
 
PÁTEK 7. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelé rodiče, duše v očistci a Boží pomoc pro živou rodinu
SOBOTA 8. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 7:00
 
SOBOTA 8. 10. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
 
NEDĚLE 9. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
 

NEDĚLE 9. 10. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30