Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

MEŠNÍ INTENCE od 9. 6. 2024 do 16. 6. 2024
NEDĚLE 9. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Na dobrý úmysl
NEDĚLE 9. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za farníky
PONDĚLÍ 10. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

STŘEDA 12. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za dar víry pro celou rodinu
ČTVRTEK 13. 6. kostel sv. Jana Nepomuckého v 6:30
 
PÁTEK 14. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30

SOBOTA 15. 6. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Obsazeno
NEDĚLE 16. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Aloise Vybírala, manželku, švagra a živou rodinu
NEDĚLE 16. 6. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za farníky