Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.POZOR !!! Při současných vládních opatřeních se bohoslužby v tomto kostele nekonají

MEŠNÍ INTENCE od 7. 3. 2021 do 14. 3. 2021
NEDĚLE 7. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za milost hlubší a intenzivnější modlitby všech křesťanů, aby veškeré zlo ve světě ztratilo sílu
NEDĚLE 7. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za syna
PONDĚLÍ 8. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelého Petra Jarošovského a jeho drahé
STŘEDA 10. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let
ČTVRTEK 11. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Boží požehnání pro kamarádku Renatu, živou rodinu a duše v očistci
PÁTEK 12. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na poděkování Pánu Bohu u příležitosti významného životního jubilea a prosba o další pomoc a ochranu pro celou rodinu
SOBOTA 13. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Boží požehnání pro Josefa Galla, živou rodinu a duše v očistci
NEDĚLE 14. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Ivo Láníčka
NEDĚLE 14. 3. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Na úmysl dárce