Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

MEŠNÍ INTENCE od 16. 1. 2022 do 23. 1. 2022
NEDĚLE 16. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Josefa Adama a zemřelou manželku a za živou a zemřelou rodinu Adamovu a Laníkovu
NEDĚLE 16. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za farnost
PONDĚLÍ 17. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za rodiče, Boží požehnání a ochranu a duše v očistci
STŘEDA 19. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za rodinu Frýbortovu a za duše v očistci
ČTVRTEK 20. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
Za Boží požehnání pro dobrodince, na slíbené úmysly a za duše v očistci
PÁTEK 21. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za zemřelou MUDr. Řehulkovou a duše v očistci
SOBOTA 22. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
 
SOBOTA 22. 1. kostel sv. Jana Nepomuckého v 17:00
Za zemřelou maminku
NEDĚLE 23. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
 
NEDĚLE 23. 1. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Ke chvále Nejsvětější Trojice, za duše v očistci a za Boží milosrdenství