Bohoslužby

Kostel sv. Petra a Pavla

  • pondělí, středa, pátek – 18:30 hod.
  • čtvrtek, sobota – 6:30 hod.
  • neděle – 9:00 a 18:30 hod.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

  • sobota – 17:00 hod.

MEŠNÍ INTENCE od 21. 5. 2023 do 28. 5. 2023
NEDĚLE 21. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Jaroslava Krska, rodiče, sestru a duše v očistci
NEDĚLE 21. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za farníky a salesiánskou komunitu
PONDĚLÍ 22. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za živou a zemřelou rodinu Laníkovu a Vařekovu
STŘEDA 24. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za maminku
ČTVRTEK 25. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
 
PÁTEK 26. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Za Ludmilu Bělohubou
SOBOTA 27. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 6:30
 
SOBOTA 27. 5. kostel sv. Jana Nepomuckého v 18:00
Za zemřelého P. Františka Bršlicu, jeho rodiče a sourozence
NEDĚLE 28. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 9:00
Za zemřelého Karla Stehlíka
NEDĚLE 28. 5. kostel sv. Petra a Pavla v 18:30
Ke cti Ducha svatého, za syna Honzíka, jeho maminku a celou rodinu