Vše potřebné, co potřebujete vědět, najdete vždy v Nedělníku!

Slavime se salesiánskou rodinou

9.10.2022 – proběhne v Římě kanonizace blahoslaveného Artmide Zatti spolu s Giovanni Battistou Scalabrinim a v úterý 11.10.2022  bude mše sv. na poděkování za dar svatořečení v Turíně na Valdocco

Více informací zde: https://www.sdb.cz/novinky/salesian-artemide-zatti-bude-svatorecen/

Nový nedělník

Vyšel nový Nedělník. Přečíst si jej můžete zde.

Adorace (nejen) pro mladé – 30.9.

Přijměte pozvání na adoraci, která začíná v pátek 30. září 2022 v 19:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Předcházet jí bude mše svatá v 18:30.

Přihlašování k přípravě na biřmování

Farnosti Povýšení svatého Kříže a svatého Petra a Pavla chtějí spojit své síly při konání přípravy na biřmování. Pokud máte zájem o přijetí této svátosti, neváhejte a přihlaste se zde.

Přihlašovací formulář k přípravě na 1. svaté přijímání ve školním roce 2022/23

V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a biřmování.

Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení a Petra a Pavla.

Ke svatému přijímání přistupují děti zpravidla ve třetí třídě. Je velmi vhodné, aby to byly děti, které již alespoň jeden rok navštěvovaly výuku náboženství. I v roce přípravy na svaté přijímání děti chodí do výuky náboženství.

Nové INRI

Vyšlo nové INRI. Přečíst si jej můžete zde.

Pozvánka na kněžské svěcení a prosba o modlitbu

Oslava dne prarodičů a seniorů 24.7.2022

Zveme všechny farníky starší generace, prarodiče
Program: mše sv. v 9:00 a posezení na farní zahradě. Přineste sebou něco ke grilování. Nápoje a ostatní přílohy budou zajištěny. Koláče a hudební nástroje jsou vítány.

Bazar věcí na TREFĚ

K 12.9.2022 byl pro farnost bazárek ukončen, stále však trvá možnost posílat dobrovolné příspěvky a tak pomáhat splácet půjčku z doby rekonstrukce fary.

č.ú.: 35-1500354379/0800

Adorace (nejen) pro mladé – 24.6.

Přijměte pozvání na adoraci, která začíná v pátek 24. června 2022 v 19:30 v kostele sv. Petra a Pavla v Prostějově. Předcházet jí bude mše svatá v 18:30.