Category Archives: Nezařazené

TREFNÉ TVOŘENÍ

V sobotu 2. 12. 2023, proběhne další setkání.
Tvoření začíná v 15 hodin. Předpokládaný konec v 17 hodin.

Na toto i další „TVOŘENÍ“ je třeba se přihlašovat na tomto kontaktu: fereike@seznam.cz Podívejte se na fotogalerii z minulých akcí.

Na všechny již přihlášené i další nové nadšence se těší Veronika Faltýnková.

Setkání ministrantů v Ostravě

Podívejte se na malou fotogalerii z prázdninového podzimního setkání ministrantů, kterého se účastnili i ministranti z Prostějovských farností.

Pozvánka do Zlína na konferenci společenství

Nadační fond Credo ve spolupráci se společenstvími z Česka i Slovenska zve v sobotu 4. listopadu do Zlína na Konferenci společenství. Jde o příležitost ke společnému setkání, modlitbě, povzbuzení a růstu vztahů. Hosty budou zástupci různých společenství a církve – Mário Tomášik (SK) promluví o tom, jaká druhy společenství v současné době fungují a také o vlastní zkušenosti s vedením společenství Martindom z Bratislavy, jehož je lídrem. Zlínský děkan P. Kamil Obr nabídne své zkušenosti, jak dělat postupné kroky k vytvoření malého společenství uvnitř farnosti. P. Jozef Mihok (SK) bude mluvit o tom, jak můžeme naše společenství obnovit a rozšířit a lídr společenství Espé Július Slovák (SK), které realizuje v těchto dnech evangelizační Godzone tour pro mládež, promluví o svých zkušenostech se síťováním a spoluprací.

Součástí dne bude i společná modlitba chval a mše svatá. Odpoledne proběhne kulatý stůl a praktické workshopy. Program bude zakončen modlitebním večerem. ,,Vnímáme, že zdravé společenství je pro každého z nás nezbytný přístav, kde můžeme čerpat, růst a společně pak vycházet do ohlašování evangelia slovy i skutky podle poslání každého člověka a společenství,“ míní Veronika Lišková ze společenství Gedeon, které se spolupodílí na organizaci akce. „Těšíme se na setkání a společnou modlitbu nejen s vedoucími, ale i členy společenství, protože společenství tvoří každý jediný člověk v něm. Věříme, že tento čas bude pro nás všechny novým povzbuzením kráčet společně dál za Kristem,“ dodává Lišková. 

Na konferenci jsou zváni jak členové již fungujících společenství, tak i ti, kdo společenství ještě nemají, ale touží po něm. Den pro ně může být inspirací a příležitostí k setkání s mnoha lidmi, kteří mají zkušenost s budováním vztahů v rámci malých či větších skupinek.

Na program je potřeba se přihlásit předem na webových stránkách www.credonf.cz, kde jsou další podrobné informace. Rodičům nabízí organizátoři během dne hlídání dětí.

Celé setkání připravuje nadační fond Credo ve spolupráci se společenstvími Martindom (SK), ProjektON, Gedeon, Invite a Zlínské chvály.

Michaela Straková

Pozvánka na koncert 8. 10.

Pozvánka na koncert

Kliknutím na plakát spustíte záznam koncertu.

Pozvánka k odpolednímu setkání farníků

 V úterý 27. prosince zveme všechny farníky na svatojanské požehnání, po něm bude následovat  vánoční posezení. Jako dobrovolné vstupné přineste malou porci cukroví k ochutnání a velkou porci dobré vánoční nálady. Začátek v 15h na faře v kapli.

Pozvánka na adventní obnovu

První dva adventní pátky zveme vždy po večerní mši na faru, kde nám jáhen Jan Černý přednese několik myšlenek na dvě témata, hojně doporučovaná Donem Boskem:

– 2.12. obnova naší úcty/našeho vztahu k P.Marii

– 9.12.- obnova naší úcty/důvěry k Ježíši Kristu v Eucharistii

Začátek v 19:30 na petrské faře (TREFA)

Slavime se salesiánskou rodinou

9.10.2022 – proběhne v Římě kanonizace blahoslaveného Artmide Zatti spolu s Giovanni Battistou Scalabrinim a v úterý 11.10.2022  bude mše sv. na poděkování za dar svatořečení v Turíně na Valdocco

Více informací zde: https://www.sdb.cz/novinky/salesian-artemide-zatti-bude-svatorecen/

Pozvánka na kněžské svěcení a prosba o modlitbu

Bazar věcí na TREFĚ

K 12.9.2022 byl pro farnost bazárek ukončen, stále však trvá možnost posílat dobrovolné příspěvky a tak pomáhat splácet půjčku z doby rekonstrukce fary.

č.ú.: 35-1500354379/0800