Pozvánka do Zlína na konferenci společenství

Nadační fond Credo ve spolupráci se společenstvími z Česka i Slovenska zve v sobotu 4. listopadu do Zlína na Konferenci společenství. Jde o příležitost ke společnému setkání, modlitbě, povzbuzení a růstu vztahů. Hosty budou zástupci různých společenství a církve – Mário Tomášik (SK) promluví o tom, jaká druhy společenství v současné době fungují a také o vlastní zkušenosti s vedením společenství Martindom z Bratislavy, jehož je lídrem. Zlínský děkan P. Kamil Obr nabídne své zkušenosti, jak dělat postupné kroky k vytvoření malého společenství uvnitř farnosti. P. Jozef Mihok (SK) bude mluvit o tom, jak můžeme naše společenství obnovit a rozšířit a lídr společenství Espé Július Slovák (SK), které realizuje v těchto dnech evangelizační Godzone tour pro mládež, promluví o svých zkušenostech se síťováním a spoluprací.

Součástí dne bude i společná modlitba chval a mše svatá. Odpoledne proběhne kulatý stůl a praktické workshopy. Program bude zakončen modlitebním večerem. ,,Vnímáme, že zdravé společenství je pro každého z nás nezbytný přístav, kde můžeme čerpat, růst a společně pak vycházet do ohlašování evangelia slovy i skutky podle poslání každého člověka a společenství,“ míní Veronika Lišková ze společenství Gedeon, které se spolupodílí na organizaci akce. „Těšíme se na setkání a společnou modlitbu nejen s vedoucími, ale i členy společenství, protože společenství tvoří každý jediný člověk v něm. Věříme, že tento čas bude pro nás všechny novým povzbuzením kráčet společně dál za Kristem,“ dodává Lišková. 

Na konferenci jsou zváni jak členové již fungujících společenství, tak i ti, kdo společenství ještě nemají, ale touží po něm. Den pro ně může být inspirací a příležitostí k setkání s mnoha lidmi, kteří mají zkušenost s budováním vztahů v rámci malých či větších skupinek.

Na program je potřeba se přihlásit předem na webových stránkách www.credonf.cz, kde jsou další podrobné informace. Rodičům nabízí organizátoři během dne hlídání dětí.

Celé setkání připravuje nadační fond Credo ve spolupráci se společenstvími Martindom (SK), ProjektON, Gedeon, Invite a Zlínské chvály.

Michaela Straková