TREFA

TREFA – znamená Totální REkonstrukce FAry
Můžete se k nám připojit a pomoci nám při rekonstrukci fary u sv. Petra a Pavla v Prostějově na Lidické 1894/1a, kam by se po rekonstrukci měla přestěhovat salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka z fary u Povýšení sv. Kříže v Prostějově na Filipcově nám. 20/4. Jsme vděčni za Vaši modlitbu i jakoukoliv podporu. Potřebné kontakty jsou na vizitce.

TREFA – Totální REkonstrukce FAry (středisko mládeže a rodin)
Salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka, Lidická 1894/1a, 796 01 Prostějov
P.Pavel Čáp SDB a P.M.P.K. tel.: +420 732 656 997
e-mail: pamacap@seznam.cz
č.ú.: 6015-1500354379/0800

Od 1.7.2016 salesiáni převzali starost o petrskou farnost v Prostějově. Od července 2016 do září 2016 byl zpracován stavební záměr na rekonstrukci fary Ing. Arch. Zdeňkem Beranem z Prostějova. V prosinci 2016 byl pověřen vedením rekonstrukce administrátor petrské farnosti Pavel Čáp SDB. Na začátku roku 2017 byla vybrána architektka Lenka Vágnerová, která začala pracovat na vypracování podrobného projektu.
Dne 24.5.2018 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci petrské fary a byla vybrána firma Navrátil z Prostějova. Cena rekonstrukce byla stanovena na 15,5 mil. Kč včetně DPH. Dne 24.7.2018 Salesiánská provincie Praha po dohodě s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem souhlasila s podpisem smlouvy. Smlouva mezi Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Prostějově (investor rekonstrukce) a firmou Navrátil z Prostějova (realizátor rekonstrukce) byla podepsána 24.7.2018 a schválena Arcibiskupstvím olomouckým 25.7.2018.
Firma Navrátil by měla začít stavební práce na faře na konci srpna 2018. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 7 měsíců od datumu zahájení rekonstrukce napsaném ve stavebním deníku. Arcibiskupství olomoucké na rekonstrukci fary přispěje částkou 8 mil. Kč a částku 7,5 mil. Kč půjčí Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově. Za splacení této půjčky se zaručuje Salesiánská komunita v Prostějově. Salesiánská komunita v Prostějově se zaručila, že během následujících let bude farnosti přispívat na splacení dluhu částečně skrze nájem za pobyt salesiánů na faře a částečně z darů dobrodinců.

Náklady firmy Navrátil na rekonstrukci petrské fary 15,5 mil. Kč
Příspěvek arcibiskupství olomouckého na rekonstrukci 8 mil. Kč
Půjčka petrské farnosti od arcibiskupství olomouckého 7,5 mil. Kč
Výdaje na zhotovení projektu a vyřízení potřebných povolení 0,5 mil. Kč
Celkové náklady na rekonstrukci 16 mil. Kč s DPH
Závazek salesiánské komunity – přispět farnosti na splacení dluhu z příspěvku na bydlení salesiánské komunity na petrské faře a sháněním peněz u dobrodinců.

Fara patří petrské farnosti a salesiánská komunita bude na faře v dlouhodobém nájmu. Přízemí fary bude určeno pro pastoraci na setkávání různých skupin se společnou kaplí. V prvním patře bude zázemí pro salesiánskou komunitu se 4 pokoji. Více informací vám řekne Pavel Čáp SDB (adminstrátor farnosti sv.Petra a Pavla v Prostějově a pověřený rekonstrukcí fary) a Petr Matula SDB (ředitel salesiánské komunity v Prostějově)