TREFA

TREFA – znamená Totální REkonstrukce FAry

SOUČASNOST

Fara patří petrské farnosti a salesiánská komunita bude na faře v dlouhodobém nájmu. Přízemí fary je určeno k pastoraci a setkávání různých skupin se společnou kaplí. V prvním patře je zázemí pro salesiánskou komunitu se 4 pokoji.

Jsme vděčni za Vaši modlitbu i jakoukoliv podporu. Základní kontakty jsou na následující vizitce.

TREFA – Totální REkonstrukce FAry (středisko mládeže a rodin)
Salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka, Lidická 1894/1a, 796 01 Prostějov
P.Josef Klinkovský SDB tel.: +420 608 629 241
e-mail: faprostejov-spap@ado.cz
č.ú.: 35-1500354379/0800

HISTORIE

V roce 2016 začala rekonstrukce fary u sv. Petra a Pavla v Prostějově na Lidické 1894/1a. Celá akce „TREFA“ trvala do roku 2019, kdy se do nově zrekonstruované budovy přestěhovala salesiánská komunita sv. Josefa Dělníka z fary u Povýšení sv. Kříže v Prostějově na Filipcově nám. 20/4.

Od 1.7.2016 salesiáni převzali starost o petrskou farnost v Prostějově. Od července 2016 do září 2016 byl zpracován stavební záměr na rekonstrukci fary Ing. Arch. Zdeňkem Beranem z Prostějova. V prosinci 2016 byl pověřen vedením rekonstrukce administrátor petrské farnosti Pavel Čáp SDB. Na začátku roku 2017 byla vybrána architektka Lenka Vágnerová, která začala pracovat na vypracování podrobného projektu.
Dne 24.5.2018 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci petrské fary a byla vybrána firma Navrátil z Prostějova. Cena rekonstrukce byla stanovena na 15,5 mil. Kč včetně DPH. Dne 24.7.2018 Salesiánská provincie Praha po dohodě s olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem souhlasila s podpisem smlouvy. Smlouva mezi Římskokatolickou farností sv. Petra a Pavla v Prostějově (investor rekonstrukce) a firmou Navrátil z Prostějova (realizátor rekonstrukce) byla podepsána 24.7.2018 a schválena Arcibiskupstvím olomouckým 25.7.2018.
Firma Navrátil začala stavební práce na faře na konci srpna 2018. Dokončení celé rekonstrukce bylo naplánováno do 7 měsíců od datumu zahájení rekonstrukce napsaném ve stavebním deníku. Arcibiskupství olomoucké na rekonstrukci fary přispělo částkou 8 mil. Kč a částka 7,5 mil. Kč byla Římskokatolické farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově zapůjčena. Salesiánská komunita v Prostějově se zaručila, že během následujících let bude farnosti přispívat na splacení dluhu.

Náklady firmy Navrátil na rekonstrukci petrské fary15,5 mil. Kč
Příspěvek arcibiskupství olomouckého na rekonstrukci8 mil. Kč
Půjčka petrské farnosti od arcibiskupství olomouckého7,5 mil. Kč
Výdaje na zhotovení projektu a vyřízení potřebných povolení0,5 mil. Kč
Celkové náklady na rekonstrukci16 mil. Kč s DPH
Závazek salesiánské komunity – přispět farnosti na splacení dluhu z příspěvku na bydlení salesiánské komunity na petrské faře a sháněním peněz u dobrodinců.