Kaple sv. Lazara

Kaple sv. Lazara je jednoduchá, volně stojící stavba šestiúhelníkového půdorysu v blízkosti kostelní budovy na severozápad. Byla postavena v roce 1726. Sloh je raně barokní. Stěny mají po jednom okně oválného tvaru s profilovanou šambránou. Na severozápadě má malou pravoúhlou apsidu. Vchod je z jižní strany, je pravoúhlý, má dřevěnou zárubeň. Kaple má klenutý strop a valenou klenbu s výsečemi.
V roce 1943 byl pořízen nový mramorový oltář, který zhotovila firma Semerák z Olomouce ze stejného mramoru jako hlavní oltář v kostele. Tento oltář nahradil dřívější dřevěný oltář z roku 1726 s oltářním obrazem Vzkříšení Lazara.
Pod kaplí se nachází hrobka, která sloužila jako kostnice. Strop hrobky má v šesti trojúhelníkových polích mezi žebry klenby tyto obrazy: sv. Jana Sarkandera, sv. Maří Magdalény, sv. Marka, sv. Anny, sv. Terezie od Ježíše a sv. Stanislava. Na stěnách jsou čtyři obrazy: Pohřeb Páně, Vzkříšení Páně, Smrt salvatoriána a Vzkříšení dcery Jairovy. Dnes jsou tyto malby v havarijním stavu, což způsobuje silná vlhkost zdiva.
Dnes je kaple využívána především pro zkoušky scholy a chrámového sboru a pro různá setkání.