Schola

O schole

Schola farnosti sv. Petra a Pavla zde působí už několik desítek let. Je věkově neomezená, otevřená novým členům.

Doprovází mše svaté pravidelně každý pátek a každou druhou neděli (s výjimkou letních prázdnin). Schází se půl až tři čtvrtě hodiny přede mší k nácviku písniček v kapli sv. Lazara vedle kostela sv. Petra a Pavla. Scholu můžete slyšet i při Vánočních a Velikonočních svátcích a při dalších svátcích a slavnostech.

Zpívá především písničky ze zpěvníků Hosana 1, 2, 3 a Koinonie, občas sáhne i po jiném repertoáru z méně známých zpěvníků či zdrojů.

Schola zpívá především za doprovodu kytar, fléten a houslí. Občas nacvičí skladbu s varhany nebo si vystačí bez nástrojů jen se zpěvem a’capella. Během roku spolupracuje i se sborem, společně doprovází při bohoslužbách a udržují dobré vzájemné vztahy.

Každý, kdo rád zpívá nebo na něco hraje a chtěl by se přidat, je vítán. Stačí přijít na zkoušku nebo na mši, kde schola zpívá, a „odchytit“ někoho z členů.

Členové

Magda Krsková vedoucí scholy, kytara, alt
Miloslava Burgetová basa, sopran
Jana Jankůjová flétny, sopran
Jarmila Jankůjová ml. flétny, sopran
Jarmila Jankůjová sopran
Beata Mráčková sopran
Neli Šmídová sopran
Magda Burgetová sopran
Vlasta Vlachová sopran
Dagmar Valachovičová sopran
Tereza Plevová sopran
Tereza Tichá alt
Eva Havlíčková alt
Stanislav Havlíček tenor
Miroslav Valachovič tenor
Jiří Minařík kytara, tenor/bas
Marin Šmíd housle, bas
Daniel Indra tenor/bas