Senioři

Senioři je pravidelné setkávání lidí převážně důchodového věku, kteří se chtějí zapojovat do akcí farnosti, být stále aktivní a v obraze. Tvůrci každého setkání jsou samotní senioři, kteří připravují nejen náplň, ale rovněž napečou něco na stůl. Náplní setkání je krátká modlitba, různé příběhy, duchovní slova nebo promítání duchovních přednášek apod. Nechybí ani diskuze o aktuálních tématech farnosti či prolínání názorů starší generace s mladší.
Setkání probíhají na faře Povýšení sv. Kříže v Rybárně každou první středu v měsíci po ranní mši svaté v 9:00.