Setkání seniorů 8. 9.

Setkání proběhne formou malé pouti do Určic. Sejdeme se v 8 hodin u kostela Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Pojedeme auty. Mši budeme slavit v Určicích.

Koncert Varhanního festivalu Karla Hejduška – 29.srpna

Zveme vás na další koncert III. ročníku VARHANNÍHO FESTIVALU KARLA HEJDUŠKA, který se koná v neděli 29. srpna v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla.
Účinkuje Jiří Kovář, absolvent JAMU v Brně.
Všichni jste srdečně zváni.

Koncert Varhanního festivalu Karla Hejduška

Zveme vás na zahajovací koncert VARHANNÍHO FESTIVALU KARLA HEJDUŠKA, který se koná v neděli 25. července v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla.
Účinkuje Václav Stoklasa, absolvent JAMU v Brně.
Na programu budou skladby J. S. Bacha, J.G. Albrechtsbergera, B. Martinů, J. Strejce a dalších autorů.
Všichni jste srdečně zváni.

Poutní mše svatá v kapli sv. Anny

V neděli 25.7.2021 v 18:00 bude poutní mše svatá v kapli sv. Anny v Drozdovicích.

Poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla 29.června

V úterý 29.6. v kostele sv. Petra a Pavla bude v 18.30 slavnostní poutní mše svatá – městská pouť.
Po mši svaté před kostelem bude krátké společné setkání s občerstvením. Prosíme o nějaké sladké a slané občerstvení.
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!!

Zpěv při mši sv. 27.6. v 9:00

Chrámový sbor sv. Petra a Pavla uctí památku patronů kostela v neděli 27.června zpěvem při mši sv. v 9.00 hod. Budeme zpívat Missu brevis Charlese Gounoda a Píseň k svátku sv. Petra a Pavla od Stanislava Macha.

Koncert na rádiu Proglas natáčený v kostele sv. Petra a Pavla

V pátek 14.5.2021 bude na rádiu Proglas vysílán v 16:55 koncert u příležitosti 150 let od narození skladatele Vojtěcha Říhovského.
Více na stránkách rádia Proglas zde.

Úklid v kostele sv. Jana Nepomuckého

V pátek dne 14.5. 2021 od 15:00 proběhne před obnovením mší svatých v kostele sv. Jana Nepomuckého úklid. Prosíme, kdo můžete, přijďte pomoc.

Slavnost Nanebevstoupení Páně – mše svatá v 18:30

Ve čtvrtek 13.5.2021 na Slavnost Nanebevstoupení Páně bude mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla až večer v 18.30.

22.5. – pouť z Nivy do Sloupu a zpět

V sobotu 22.5. se koná pěší pouť z Nivy do Sloupu a zpět. Sraz v Nivě. Odchod v 8.30. Sv. mše ve Sloupu bude ve 13.00.