Adventní koncert pro SONS Prostějov – 9.12.

V neděli 9.12.2018 v 18:00 v kostele sv. Jana Nepomuckého se koná adventní koncert.
Program:
adventní písně
zpívá smíšený sbor EXAUDI a jeho sólisté, řídí Olga Čermáková
doprovází Hana Čermáková
Vstupné dobrovolné.
Veškerý výtěžek z koncertu bude použit na služby a pomoc osobám se zrakovým postižením Prostějovska.
Pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Prostějov
pod záštitou náměstkyně města Prostějov RNDr. Aleny Raškové.