Setkání modlitebních společenství – 23.9.

Zveme Vás 23. září 2017 na SMS (SETKÁNÍ MODLITEBNÍCH SPOLEČENSTVÍ)
Místo setkání SMS: PROSTĚJOV kostel Povýšení sv. Kříže
Téma setkání: Žít vyvážený život, žít identitu Božího dítěte
Program setkání:
13:00 – přivítání, úvodní chvály
13:15 – přednáška – 1. část
14:30 – přestávka
15:00 – přednáška – 2. část
16:15 – prostor pro dotazy a diskuzi
16:45 – přestávka
17:30 – adorace
18:00 – mše svatá
19:15 – přestávka
19:30 – chvály + přímluvná modlitba
21:00 – konec
Host setkání: Martindom – společenství při Dómu sv. Martina (Bratislava)