Vánoční benefiční koncert ministrantské scholy 5.1.


V neděli 5.1.2020 v 16:00 v kostele sv.Petra a Pavla se uskuteční Vánoční benefiční koncert k opravě Petrské fary. Hrát bude Ministrantská schola.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na TREFU.