Velikonoční vigilie 2016 u sv. Petra a Pavla a mše svatá na Zmrtvýchvstání Páně v kostele sv. Jana Nepomuckého