20.5. bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla není

V pondělí 20.5.2019 není večer v 18:30 v kostele sv. Petra a Pavla mše svatá.
Otec Pavel Čáp je na provinciální kapitule salesiánů. Využijte možnosti mše svaté v kostele Povýšení sv. Kříže.