Adorace "Hle, panna počne a porodí syna"

bude v neděli 18. 12. 17:30 v kostele sv. Petra a Pavla Prostějov.  Součástí adorace bude modlitba za uzdravení, abychom přivítali Pána Ježíše s čistým srdcem.