Adorace

V pátek 03. 03. 2017 po mši svaté v cca 19:15 bude hodinová eucharistická adorace na téma: „roztrhněte svá srdce“