Adorační den – 25.8.

V úterý 25.8. v kostele sv. Petra a Pavla je od 14.00 do 17.45 “adorační den”.
V 18.00 následuje modlitba svatého růžence na Petrské faře a v 18.30 mše svatá taktéž na faře.
Všichni jsou srdečně zváni.