Adventní koncert – 17.12.

Zveme Vás na Adventní koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci, který se uskuteční v neděli 17. prosince 2017 v 17.00 hodin v chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově.