Adventní koncert

V neděli 11. 12. v 17:00 se v kostele Povýšení svatého Kříže koná Adventní koncert Pěveckého sboru Cyrilometodějského gymnázia a Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.