Benefiční koncert pro varhany v kostele Povýšení sv. Kříže – 1.10.

Zveme všechny na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na restaurování varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově.
Uskuteční se v sobotu 1. 10. 2017 14:00 v kostele Povýšení svatého Kříže na Filipcově náměstí v Prostějově.
Zazní hudební díla od baroka po současnost.
Účinkují: Marian Jurečka, ministr zemědělství a jeho hosté.
Vstupné dobrovolné