BENEFIČNÍ KONCERT – Schola Cantorum

Schola Cantorum Prostějov zve na
BENEFIČNÍ KONCERT
na podporu generální opravy varhan
v kostele Povýšení Svatého Kříže
„Hudební ohlédnutí za vánoční dobou“
se Scholou Cantorum Prostějov za řízení Mgr. Petra Kolaře.
Kostel Povýšení Svatého Kříže
Neděle 15. ledna 2017 v 16 hodin
Před koncertem a po koncertě bude možné si „adoptovat“ píšťaly…
Srdečně zve Schola Cantorum a farnost Povýšení sv. Kříže Prostějov