Benefiční vánoční koncert – 12.1.

Koncert se uskuteční v neděli 12. ledna v 16.00 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého („u milosrdných“).
Přijďte si ještě na závěr vánoční doby poslechnout a zazpívat koledy s pěveckým sborem VLASTIMILA.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan v tomto kostele.
Více informací o na webových stránkách projektu Restaurování varhan v kostele sv. Jana Nepomuckého.