Biřmování – 1.11.2020

Biřmování v našem kostele se po zvážení a domluvě uskuteční dne 1.11.2020