Biřmování v naší farnosti

V měsíci květnu bude dvakrát udělována svátost biřmování i v naší farnosti v kostele sv. Petra a Pavla. Nejprve v sobotu 15.5.2021 v 10:00 a následně v neděli 23.5.2021 v 15:00.