Bohoslužby v Prostějově – Velikonoce 2017

13.4. ZELENÝ ČTVRTEK – připomínka poslední večeře Páně

Povýšení sv. Kříže mše svatá 18.00, po ní bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Petr a Pavel mše svatá 18.30, po ní bdění v Getsemanské zahradě
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) mše svatá 18.00, po ní bdění v Getsemanské zahradě do 22.00 hod.

14.4.VELKÝ PÁTEK – velkopáteční obřady – den přísného postu

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 9.00 hod.
bohoslužba 15.00 hod., po ní modlitba u Božího hrobu do 18.00 hod.
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
bohoslužba 18.30 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
křížová cesta 15.00 hod.
bohoslužba 18.30 hod.

15.4. BÍLÁ SOBOTA – bdění u Kristova hrobu

Povýšení sv. Kříže ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 8.00 – 17.00 hod.
Sv. Petr a Pavel ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu 9.00 – 10.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) ranní chvály a modlitba se čtením 8.00 hod.
modlitba u Božího hrobu do 17.00 hod.

15.4. VELIKONOČNÍ VIGILIE – oslava Kristova vzkříšení

Povýšení sv. Kříže 20.00 hod.
Sv. Petr a Pavel 20.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 21.00 hod.

16.4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – NEDĚLE – HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.
Sv. Petr a Pavel 9.00, 18.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
Sv. Jan Nepomucký
11.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.
Sv. Josef (Krasice) 18.00 hod.

17.4. PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

Povýšení sv. Kříže 7.30, 10.30 hod.
Sv. Petr a Pavel 9.00, 18.30 hod.
Sv. Cyril a Metoděj 9.00 hod.
Sv. Bartoloměj (Vrahovice) 9.00 hod.