CROSSNA – společenství mládeže v pátek 6.9. v Brodku u Prostějova