CROSSNA – pozvánka na setkání mládeže

Děkanátní spolčo pro mládež (13-25) se sejde v pátek 03. 02. v Brodku u Prostějova.
Začátek v 19:00 mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže.
Drobné občerstvení s sebou