Čtyři postní zastavení

Vzhledem k novým opatřením vlády ČR, která platí od 16. března 2020:
se tato akce ruší.
na téma
„Modlitba a utrpení u Joba“
Kdo: přednáší Václav ČÁP, laický misionář
Kde: kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara (Trefa)
Kdy: v pondělí 16.3., 23.3., 30.3. a 6.4. 2020 od 18.00 do 20.40
Program:
18.00 – Růženec v kostele sv. Petra a Pavla
18.30 – Mše svatá
19.10-20.00 – Zamyšlení nad tématem (Petrská fara)
20.00-20.30 – Tichá adorace
20.30-20.40 – Modlitba a požehnání Nejsv. Svátostí
Je možné přijít i jen na program na Petrské faře od 19.10