Další možnosti příspěvku do sbírky

Milí farníci i další příznivci farnosti sv. Petra a Pavla v Prostějově,
kromě tradičního zapojení se do sbírky částkou v hotovosti přímo v kostele, můžete přispět i bezhotovostně na účet č. 1500354379/0800 a všichni ti, kteří  mají bankovnictví v chytrém telefonu, mohou využít kratší cestu přes QR kód – nastaveno 100,- Kč, ale částku je možné změnit.

QR kód pro příspěvek 100,-Kč

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.