Děkanátní pouť – 7.9. katedrála sv. Václava v Olomouci

Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání se bude konat v sobotu 7. 9. v katedrále sv. Václava v Olomouci.
15:00 – modlitba růžence
16:00 – adorace
17:00 – mše svatá
Od 15:00 do 16:30 bude paralelní program pro děti na téma misie.