Duchovní obnova

Pozvání na 4 krátké pondělní duchovní obnovy na téma:
„SETKÁNÍ U JÁKOBOVY STUDNY“
Pozvání k lidskému a duchovnímu růstu
Kdy: PONDĚLÍ 14. 21. 28. září a 5. října 2020
Kde: Kostel sv. Petra a Pavla a Petrská fara-Trefa (Lidická 1a)
Přednáší: Václav ČÁP, laický misionář
Program:
18.00: Růženec – kostel sv. Petra a Pavla 21.9., 28.9., 5.10.
18.30: Mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla 21.9., 28.9., 5.10.
19.15: Přednáška – Petrská fara
20.00: Adorace před Nejsvětější svátostí
20.30: Závěrečná modlitba a Požehnání
Pozor! V pondělí 14.9. na slavnost Povýšení sv. Kříže je poutní mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže, a to již v 17.00 pro obě farnosti. Před mší svatou je pobožnost křížové cesty. Proto růženec a mše v kostele sv. Petra a Pavla to pondělí nebude! Bude až od 19.15 na faře přednáška.
Všichni jsou srdečně zváni. Je možné, kvůli pracovním povinnostem atd., přijít i na druhou část obnovy od 19.15 na faře.