Farnost svatého Petra a Pavla Prostějov má nový filiální kostel svatého Jana Nepomuckého

Z rozhodnutí našeho otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera se kostel svatého Jana Nepomuckého stal filiálním kostelem farnosti svatého Petra a Pavla Prostějov. Přilehlý bývalý klášteře a nemocnice Milosrdných bratří  jsou nyní majetkem Arcibiskupství olomouckého a to bude usilovat o to, aby toto  místo po nutných opravách a adaptaci opět sloužilo dílu lásky k bližnímu.  Aleš Vrzala