„FATIMSKÝ DEN“

Bude se konat ve čtvrtek 16. 03. 2017 v kostele Povýšení sv. Kříže.
PROGRAM:
17:00 hod. – adorace
17:15 hod. – modlitba sv. růžence (bolestný – biblický)
Před mší sv. zasvěcení Panně Marii
18:00 hod. – mše sv. – slouží farář Aleš Vrzala
Po mši sv. přibližně začátek 18:45 hod. pokračování na faře ve společenské místnosti – rybárně – Informace k jubileu zjevení Panny Marie ve Fatimě