Informace o opravách v kostele

V současné době jsme se začali aktivně věnovat opravě vlhkého zdiva na vnitřní pravé straně kostela a omítky v prostoru kropenky u vstupu do kostela. V minulých letech se provedly úpravy kolem vnější stěny kostela, jejichž cílem bylo vysychání zvlhlého zdiva. Teprve po řádném vyschnutí je možné přistoupit k dalším krokům. Tento rok bychom chtěli opravy vlhkého zdiva dokončit.
Byla provedena kontrola statiky klenby kostela, nebyly zjištěny závady a odchylky. Trhliny v omítkách na klenbě budou odstraněny až při případném malování kostela.