Informace z Centra pro rodinu Prostějov

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.

 

Nám. J.V.Sládka 2, 79604 Prostějov-Krasice,

http://prostejov.dcpr.cz/, cprpv@seznam.cz, tel.731 626 126

 

Připravili jsme pro Vás:

 

MATEŘSKÉ CENTRUM – každé pondělí od 9 – 12 hod – s programem pro nejmenší. 

Zveme k návštěvě všechny maminky i tatínky, kteří jsou s dětmi doma, ale i nezaměstnané rodiče!  Nabízíme setkávání rodičů s dětmi, rodičovské inspirace, tvůrčí a pohybové činnosti, přednášky, pravidelné programy, hernu pro děti, poradenství .

 

 

PRVNÍ ŠKOLIČKA – každé úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.30 hod.

Dopolední kroužek typu miniškolky pro děti od 2 do 4 roků. Účast v kroužku usnadňuje přípravu na nástup do MŠ, připravuje na separaci od rodičů a navazování vztahů s vrstevníky v malé skupině a bezpečném prostředí.

Přijímáme nové děti. Je nutné se předem přihlásit.

 

 

 

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

Kurz tvoří osm dvouhodinových setkání  zaměřených na výchovu k odpovědnosti a samostatnosti. Je zaměřen především na praktický nácvik správné komunikace, založené na porozumění a povzbuzování a na řešení konfliktů.

Termíny 3. 10 / 10.10 / 17.10 / 24.10 / 7.11. / 14.11 / 21.11 / 28.11 vždy v úterý od 17 do 19.30 hod.

 Přednášející Bc. Marcela Kořenková je terapeutkou v oblasti rodičovského poradenství.
Přijímáme přihlášky.

V průběhu kurzu nabízíme hlídání dětí.

 

ABY MALÉ BYLO VELKÉ

– kroužek pro děti a jejich rodiče zaměřený na základní etické hodnoty a předávání víry pro děti od 3 do 6 let.  Bude probíhat každý čtvrtek od 16.30 do 17.30 hod.

Přijímáme přihlášky.

 

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA ŠKOLU

– kroužek pro předškolní děti zaměřující se na pohybovou koordinaci, výslovnost, gramatickou správnost řeči, komunikaci, grafomotoriku aj. Bude probíhat každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod.

Přijímáme přihlášky.

 

SETKÁNÍ SENIORŮ

Kdy: každou první středu v měsíci v 9.00 (po ranní mši sv.)

Kde: Farnost Povýšení sv. Kříže v Rybárně

Při setkáních opět využijeme skripta připravená Centrem pro rodinný život v Olomouci

„NAŠI NÁRODNÍ SVĚTCI“, která obsahují náměty pro setkání během kalendářního roku 2017.

 

 

 

PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

Cílem přípravy je ukázat na hodnotu manželství a jeho význam a dát snoubencům příležitost k intenzivnímu společnému zamyšlení se nad různými aspekty manželství.

Jedná se o čtyři setkání s tématy: Já a moje rodina, Muž a žena – komunikace a konflikty, Manželství a sexualita, Víra a vztah k Bohu v manželství.

V případě zájmu o církevní sňatek je nutné doplnit si témata týkající se života z víry s oddávajícím duchovním.   

 

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

Škola partnerství nabízí zajímavý a přijatelný způsob vzdálené přípravy na manželství a rodinný život.  Věnuje se problematice mezilidských vztahů, především vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 18 let do 35 let. Zahrnuje 16 tematických bloků přednášek, workshopy, diskuze, při kterých mohou účastníci lépe poznat sebe, partnera a především svůj partnerský vztah. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání.  První víkend je 6.–8. října 2017. Další termíny víkendů jsou od pátku: 3.11. l 24.11. l 15.12. l 12.1. l 21.2.

 

 

Nabízíme ZÁKLADNÍ PORADENSTVÍ, které je určeno všem, kteří řeší především vztahové či výchovné problémy, soulad rodiny a práce, mezigenerační vztahy apod. V případě potřeby rozhovoru je nutné se objednat, dle potřeby zajistíme i hlídání dětí. Poradce bude vaším  „průvodcem“ při hledání možných řešení. Zároveň vám může zprostředkovat další odborné služby, včetně dalšího poradenství či terapie.

 

Kontakt:  Mgr. Jitka Havlíčková, tel:731 626 126, cprprostejov@ado.cz