Návrh na členy pastorační rady

Mandát pastorační rady naší farnosti končí, proto je třeba ustanovit novou pastorační radu, tu tvoří farář a ostatní duchovní; delegáti církevních sdružení, hnutí, škol, atd…; volení členové; a členové jmenovaní farářem. Proto si Vás dovoluji požádat, abyste podali návrhy, z nichž se, po vysloveném souhlasu navržených, vytvoří kandidátní listina pro volby do pastorační rady. Každý člen farnosti (pravidelný účastník nedělních bohoslužeb) starší patnácti let může navrhnout až šest členů farnosti (pravidelných účastníků nedělních bohoslužeb) starších osmnácti let, o kterých si myslí, že mohou být farnosti nápomocni. Návrhy si můžete promyslet a od příští neděle bude vzadu za lavicemi vytvořené místo pro vložení lístků s návrhy jmen. Návrhy můžete vhazovat do 31.5.2020.