Ohlášky 9.5.

Od pondělí 11.5. budou bohoslužby v kostelích sv. Petra a Pavla a sv. Jana Nepomuckého jako obvykle. Roušky s sebou.
Ve čtvrtek 14.5. v 18.30 bude na Petrské faře setkání pastorační rady.
V sobotu 16.5. v kostele sv. Jana Nepomuckého je v 17.00 poutní mše svatá – slavnost sv. Jana Nepomuckého.