P. Emil Matušů

Emil Matušů se narodil se 26. dubna 1949 v Trnavě u Zlína, kde žil tři roky. Poté se rodina odstěhovala do Zlína, kde byli jeho rodiče zaměstnáni. Otec pracoval jako skladový dělník a matka jako dělnice. Celkem bylo pět sourozenců: Eduard, Emil, Otakar, Zdislava a Jiří. Navštěvoval základní devítiletou školu ve Zlíně s velmi dobrými výsledky. Po skončení povinné školní docházky se začal učit kuchařskému řemeslu a pak nastoupil do práce v Interhotelu Moskva ve Zlíně. Po vyučení se přihlásil k večernímu studiu na všeobecné střední vzdělávací škole a zakončil ji maturitou v roce 1970.

Po maturitě nastoupil Emil na studia na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po dvou letech studia na přání církevních představených toto studium přerušil, aby si vykonal základní vojenskou službu. Ještě před tím však prošel tajným salesiánským noviciátem, a to od 15. srpna 1970 do 22. srpna 1971, kdy v Medlově složil první sliby (do vojenské služby). Formací prošel u P. Antonína Dvořáka, P. Stanislava Paláska a P. Stanislava Staříka. V roce 1972-74 sloužil jako voják ve vojenské nemocnici v Terezíně, kde pracoval jako kuchař.

Po skončení vojenské služby dostudoval teologickou fakultu. Čtvrtého ledna 1975 přijal P. František Míša s P. Ďurjakem v Tatrách Emilovy věčné sliby. Jáhenské svěcení přijal v Litoměřicích od kardinála Tomáška 4. prosince 1976 a 25. června 1977 jej v Olomouci vysvětil na kněze biskup Josef Vrana. Po vysvěcení sloužil jako kaplan v Holešově a po čtyřech letech se stal administrátorem v Hroznové Lhotě, kde působil od 1. července 1981. Jeho stále otevřené srdce a dveře od fary se staly součástí živé farnosti.

Po 12 letech své služby byl povolán do Prahy, kde byl jmenován ředitelem salesiánské bohoslovecké komunity v Praze-Dejvicích. V roce 1995 se komunita přesunula do Prahy–Kobylis, kde se mimo dosavadní ředitelské funkce stal roku 1996 administrátorem farnosti Kobylisy. V této době vynikal schopností sehnat nejen finance, ale i živobytí pro všechny bohoslovce i obyvatele domu. Jeho rčení: „Drazí studenti“, se stalo legendárním. V roce 2001 došlo ke sloučení pastorační a provinční komunity pod novým ředitelem. P. Matušů zůstal nadále administrátorem kobyliské farnosti. Jeho dalším působištěm se stal Fryšták, a to od 1. 4. 2002. Od 1. července 2005 byl jmenován farářem ve Slušovicích a současně administrátorem v Trnavě. Od července roku 2019 byl P. Emil pověřen službou administrátora v Prostějově-Vrahovicích a ve Smržicích. Rád vypomáhal také na CMG (církevní gymnázium a základní škola v Prostějově).

P. Emil Matušů zemřel nečekaně v pátek 26. listopadu 2021.

P. Emil vynikal svou laskavostí a vlídností ke všem lidem kolem sebe. Měl široký pastorační záběr po celé republice. Mnozí za ním dojížděli nejen pro duchovní útěchu a svátost smíření, ale třeba také pro jeho znalost bylinek a „zdravé výživy“. Jeho smysl pro humor byl nezapomenutelný. Mnozí salesiáni, ale nejen oni, vděčí jemu za své povolání a nasměrování k Bohu. Komunita si jej také chválila za jeho kuchařské umění.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Parte ke stažení ve formátu PDF [184.50 KB]