Postní duchovní obnova

Farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově zve všechny v pátek 2.3. večer a v sobotu 3.3. dopoledne na POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU s názvem:
BÝT KŘESŤANEM V DOBĚ VYKLOUBENÉ:
– kráčíme po této zemi a máme pohled upřený vzhůru
– konflikt je zdroj růstu a dospívání
– odpovědnost a utváření společenství
Obnovu povede: P. Petr Glogar OCD z kláštera karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné v Praze
Program:
Pátek 2.března
18:00 mše svatá v kostele
19:00 přednáška
Po přednášce příležitost k modlitbě a ke sv. smíření v kostele
Sobota 3.března
8:00 mše svatá v kostele
9:00 1. přednáška
11:00 2. přednáška
12:30 oběd (polévka s chlebem v kat. sále)
13:00 zakončení obnovy v kostele
Možnost ke sv. smíření (duchovního rozhovoru) během přestávek mezi přednáškami (více kněží zpovědníků)
Pro lepší organizaci potřebujeme vědět počet zájemců o duchovní obnovu a případnou sobotní polévku – prosíme, zapsat se u kancionálů.