Poutní mše svatá v kapli sv. Anny

V neděli 26. 7. v 17:00 bude poutní mše svatá v kapli sv. Anny v Drozdovicích.