Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16.května

Ve středu 16.5. v 18.30 bude v kostele “u Milosrdných” slavnost sv. Jana Nepomuckého. V 18:00 bude májová pobožnost. Všichni jsou srdečně zváni.