Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého 16.května

Ve úterý 16.05. bude poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého v 18:00. Při mši svaté bude zpívat mužský pěvecký sbor Orlice. Po mši svaté bude krátká májová pobožnost v atriu kláštera. Poté se budete moci dozvědět o budoucnosti areálu bývalého kláštera a nemocnice milosrdných bratří z úst ředitele Charity Prostějov.