Poutní mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla 29.června

V úterý 29.6. v kostele sv. Petra a Pavla bude v 18.30 slavnostní poutní mše svatá – městská pouť.
Po mši svaté před kostelem bude krátké společné setkání s občerstvením. Prosíme o nějaké sladké a slané občerstvení.
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!!!