Pozvání do kostelního sboru

Zveme srdečně všechny zájemce – přijďte mezi nás!
Kostelní sbor je otevřené společenství, které mezi sebe přijme všechny, kteří mají rádi zpěv a chtějí část svého volného času věnovat této bohulibé činnosti. Přátelé zpěvu, přijďte mezi nás!
Zkoušky jsou vždy ve středu po večerní mši svaté na kůru kostela sv. Petra a Pavla.