Pozvánka na 5. ples farnosti Povýšení sv. Kříže

Srdečně zveme na 5.farní ples, který se bude konat v pátek 21.2.2020 od 20.00 v Domě služeb na Olomoucké ulici v Prostějově a ukončen bude tradičně ranní mší svatou ve farním kostele.
Jako již tradičně se můžete těšit na farní kapelu, občerstvení, tombolu a možná i nějaké překvapení. Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete koupit ve farní kanceláři u vstupu do farní budovy případně pomocí emailu paty.farni.ples@seznam.cz.
Když budete moci přispět darem do tomboly či finančními prostředky, je možné je předat organizátorům nebo přinést do farní kanceláře.
Letošní výtěžek plesu bude věnován na vytápění kostelních lavic.
Na Vaši účast na plese se těší
farář P. Aleš Vrzala a pořadatelé