Pozvánka na adoraci "Hodina pro Hospodina"

Srdečně Vás zveme na adoraci „Hodina pro Hospodina“, která se bude konat na slavnost Krista Krále, tj. 25. listopadu, v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu.
Přijďte s námi na konci církevního roku děkovat Pánu Bohu za vše, jak se v našich životech projevuje.
Pomozte nám tak společně při zamyšlení, modlitbě, tiché adoraci a zpěvu scholy Dejme toMu co nejlépe oslavit Boha a dovolit Mu více vstoupit do našich dní. Více na facebooku Dejme toMu.