Pozvánka na adoraci "Hodina pro Hospodina"

Srdečně Vás zveme na adoraci „Hodina pro Hospodina“, která se bude konat na slavnost Krista Krále, tj. 26. listopadu, v 15:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Doprovázet bude schola Dejme toMu.
Přijďte s námi poděkovat Hospodinu za uplynulý církevní rok, zazpívat si, ztišit se, zamyslet se a adorovat. Těšíme se, že spolu s námi vytvoříte velké Boží společenství k úctě Boží. Více na www.dejmetomu.tode.cz.